loader

Sunčana strana – Jugovićevo naselje

Izolaterski radovi: 2263,82 m2
Fasaderski radovi: 6985,27 m2
Molersko-farbarski radovi: 24057,56 m2
Suvomontažni-gipsarski radovi: 3105,33 m2
O projektu
Klijent: GP "Best izgradnja" d.o.o.
Lokacija: Novi Sad
Investitor: Građevinska direkcija Srbije