loader

Medigroup – Cara Dušana Novi Sad

Suvomontažni-gipsarski radovi: 3425 m2
O projektu
Klijent: GP "Best izgradnja" d.o.o.
Lokacija: Cara Dušana, Novi Sad
Datum: 2018

cof

cof

cof

cof

cof

dav