loader

Hotel “Jadran” Zobnatica

Ugradnja revizionih otvora: 45 komada.
Fasaderski radovi: 120 m2
Molersko-farbarski radovi: 5450 m2
Suvomontažni-gipsarski radovi: 3230 m2
O projektu
Klijent: Port express d.o.o. Bačka Topola
Lokacija: Bačka Topola - Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica
Hotel “Jadran” Zobnatica